Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Thông tin Donate
Nạp Tiền qua TeckComBankNạp tiền qua Zalo pay/ Momo
STK: 19031802810011SĐT: 0379525327
CTK: Đinh Sỹ ThăngCTK: Đinh Sỹ Thăng
Nội dung : TQ- -Tên acc Nội dung : TQ- -Tên acc
Nội dung : Khuyến Mại 30% Nội dung : Khuyến Mại 30%

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 16
Experience800x
Master Experience250x
Drop50%
Total Accounts379
Total Characters550
Total Guilds22

Donate+

CharacterDonate
Teleport6,000
Themen3,000
GaiBanDam500
CongTuLac200
BrightStar100